Bra med brandstopp

Att skydda sig själv mot bränder kanske låter helt logiskt, men faktum är att det är få som gör.

Många förstår att man ska använda sig av förebyggande tekniker så som att alltid släcka alla levande ljus innan man går och lägger sig eller att man aldrig ska lämna ett rum med levande ljus utan övervakning. Många har säkert också en hel del verktyg i form av brandlarm för att upptäcka bränder och brandsläckare för att släcka branden, det kan behövas något mer. 

Det som behövs är brandstopp, brandstopp är precis som det låter en sak som stoppar upp, alternativt fördröjer branden från att ta sig från rum till rum. Brandstopp kan komma i olika skepnader men i det här fallet är brandstopp det yttersta materialskiktet i en byggnad. Materialskiktet består av dörrar, fönster gavelväggar, takfot och själva taket. Det är genom hålrum i dessa som brandstoppet blir till. Med hålrummen får man ventilation. Ett korrekt ventilerat hus kan stanna upp en brand som kommer ifrån utsidan i hela 30 till 60 minuter. Vilket är något som kan rädda både ens egendom och de liv som huserar inuti byggnaden.

Tänk på detta nästa gång ni rustar upp er brandsäkerhet, det kan vara livsavgörande.